Корекційно-розвиткове заняття за програмою «Театральна логоритміка» та з використанням елементів педагогічної технології Карла Орфа

«Найбільший вплив на дитину з особливими потребами, – за словами керівника майстер-класу з проведеного корекційно-розвиткового заняття Андрія Ливдара, вчителя-дефектолога, вихователя-методиста, — несе театралізована діяльність, яка є джерелом розвитку почуттів, глибоких переживань, відкриттів дитини, залучає її до духовних цінностей.

Це – конкретний, зримий результат. Театральна логоритміка з використанням елементів системи музичного виховання Карла Орфа до вподоби вихованцям і, водночас, розвиває їхній творчий потенціал.»

Пропоноване заняття ґрунтувалося на поєднанні колективних методів з індивідуальним підходом до учнів – використанням логопедичних вправ, декламації, озвучення жестів, співу, вправ з шумовими інструментами, елементів танцювальних рухів, фотомоделінгу, гри-драматизації (пантоніми), психогімнастики, перевірки виконання завдання в кожного учня, у невеликої групи; прийомів показу руху, словесних інструкцій, пояснення, роботи в групах, виконанням руху разом з учнем, повторення з ним потрібного слова, звуку, застосуванням слів-заохочень, похвали, діалогу.

Практичне застосування майстер-класу: при проведенні занять з логопедії, ритміки, ЛФК, співів, самопідготовки, групових заходів колективного спрямування

Коментарі закриті.